Visit ASIAA Homepage Deadline: March 11, 2016
ALMA Cycle4 Users Workshop 2016
March 19 (Sat) 2016 - ALMA science and (sub)millimeter synthesis imaging
March 26 (Sat) 2016 - ALMA cycle4 proposal preparation
ASIAA R1203, AS/NTU Astronomy-Mathematics Building

Participants

Total number: 55
1 KEIICHI Asada ASIAA
2 ESWARAIAH Chakali Institute of Astronomy, National Tsing Hua University
3 CHI-JUI Chen 陳麒瑞 NTU
4 Samantha Chen 陳昶君 NTHU
5 Vivien Chen 陳惠茹 NTHU
6 PouIeng Cheong 張寶瑩 NCTU
7 Yi-nan Chin 秦一男 Tamkang University
8 Hsuan-Gu Chou 周炫谷 NTU/ASIAA
9 Yo-Ling Chuang 莊幼玲 National Taiwan Normal University
10 Nicole Czakon ASIAA
Top
11 Thavisha Dharmawardena ASIAA
12 Hao-Yuan Duan 段皓元 NTHU
13 Nanase Harada ASIAA
14 Naomi Hirano 平野 尚美 ASIAA
15 Yu Heng Ho 賀聿恆 NTHU
16 Kuan-Chou Hou 侯冠州 ASIAA/NTU
17 He-Feng Hsieh 謝和峯 NTHU
18 Pei-Ying Hsieh 謝佩穎 ASIAA
19 Chih-Chun Hsu NTHU
20 Po-Sheng Huang 黃柏盛 ASIAA
Top
21 Kai-Syun Jhan 詹凱勳 ASIAA
22 Ruolan Jin NTHU
23 Chen Kai-feng 陳凱風 Department of Electrical Engineering, National Taiwan University
24 Jo-Yu Kao 高若有 NTU
25 Hyosun Kim ASIAA
26 Daisuke Kinoshita 木下大輔 NCU
27 Ekaterina Koptelova IANCU
28 Yi-Jehng Kuan 管一政 National Taiwan Normal University
29 Shih-Ping Lai 賴詩萍 NTHU
30 Bhavana Lalchand 羅凡娜 National Central University, Zhongli
Top
31 Chin-Fei Lee 李景輝 ASIAA
32 Lihwai Lin ASIAA
33 Sheng-Yuan Liu ASIAA
34 Wen-Ping Lo 羅文斌 ASIAA
35 Satoki Matsushita 松下 聡樹 ASIAA
36 Rieko Momose 百瀬莉恵子 National Tsing Hua University
37 Anthony Moraghan ASIAA
38 Naslim Neelamkodan ASIAA
39 Po-Sheng Ou 歐柏昇 ASIAA
40 Gerardo Andres Pech castillo ASIAA
Top
41 Kazushi Sakamoto ASIAA
42 Anirudh Sharma Graduate Institute of Astronomy, NCU
43 Yu-Hsuan Shen NTU
44 Yu-Nung Su ASIAA
45 Ji-Jia Tang 湯濟家 NTU/ASIAA
46 Alfonso Trejo-cruz ASIAA
47 Anli Tsai 蔡安理 NCU
48 Wei-Ling Tseng 曾瑋玲 NTNU
49 Yuji Urata NCU
50 Kuo-Song Wang ASIAA
Top
51 Wei-Hao Wang ASIAA
52 Valerie Wong 王苡蘅 NTHU
53 CHIA-HSUN Wu NTHU
54 Chun-Ju Wu 吳俊儒 National Taiwan University
55 Yu-Ting Wu ASIAA