Visit ASIAA Homepage Deadline: August 22, 2013
The 2nd ASIAA-tuCASA ALMA Imaging Workshop 2013
August 31, 2013
ASIAA R1107, Taipei, Taiwan

Participants

Total number: 38
1 Wen-Hsuan Chang 張文軒 National Taiwan University
2 edwige Chapillon ASIAA
3 Vivien Chen NTHU
4 Yi-nan Chin 秦一男 Dept. of Physics, Tamkang Univ.
5 Hsuan Chou 周軒 NTU/ASIAA
6 Yo-Ling Chuang 莊幼玲 National Taiwan Normal University
7 SzuYuan Fu 傅思源 National Taiwan University
8 Naomi Hirano 平野 尚美 ASIAA
9 Po-Sheng Huang 黃柏盛 ASIAA
10 Hyosun Kim ASIAA
Top
11 Jongsoo Kim Korea Astronomy and Space Science Institute
12 Kee-Tae Kim KASI
13 Kyoung Hee Kim KASI
14 Mikyoung Kim KASI
15 Yi-Jehng Kuan 管一政 National Taiwan Normal University
16 Wei-Ting Kuo NTHU
17 Shih-Ping Lai 賴詩萍 National Tsing Hua University
18 Chang Won Lee KASI
19 Chin-Fei Lee ASIAA
20 Sheng-Yuan Liu ASIAA
Top
21 Hauyu Baobab Lu ASIAA
22 A-Ran Lyo Korea Astronomy and Space Science Institute
23 Hoang Ngoc-duy ASIAA
24 Shang-Ping Pai 白尚平 NTU
25 Wei-Hsiang Pan NCU
26 Ramprasad Rao ASIAA
27 Yu-Nung Su 蘇裕農 ASIAA
28 Shigehisa Takakuwa 高桑 繁久 ASIAA
29 Ya-Wen Tang 湯雅雯 ASIAA
30 Alfonso Trejo-cruz ASIAA
Top
31 An-Li Tsai NCU
32 Cheng-Hung Tsai 蔡政宏 National Tsing Hua University
33 Fu-Cheng Wang 王富正 NTU IoAP
34 Yu-Ting Wu 吳禹葶 NTHU
35 Chi-Hung Yan NTNU / ASIAA
36 Jia-Long Yeh 葉佳隆 NTU Physics
37 Hsi-Wei Yen 顏士韋 ASIAA
38 Ya-Wen Yo NTNU
Top